a hastebin/pastething alternative written in Kotlin
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
kageru 7c0ac15022
Add trailing newline to response body
1 miesiąc temu
src/main/kotlin/moe/kageru/kodeshare Add trailing newline to response body 1 miesiąc temu
.gitignore Add syntax highlighting and config 1 rok temu
build.gradle.kts Update dependencies 6 miesięcy temu
gradle.properties Initial commit 1 rok temu
kodeshare.properties Add separate parameter for URL template 1 rok temu
settings.gradle Initial commit 1 rok temu