a hastebin/pastething alternative written in Kotlin
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
kageru 7c0ac15022
Add trailing newline to response body
1 år sedan
src/main/kotlin/moe/kageru/kodeshare Add trailing newline to response body 1 år sedan
.gitignore Add syntax highlighting and config 2 år sedan
build.gradle.kts Update dependencies 2 år sedan
gradle.properties Initial commit 2 år sedan
kodeshare.properties Add separate parameter for URL template 2 år sedan
settings.gradle Initial commit 2 år sedan