a hastebin/pastething alternative written in Kotlin
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
kageru 7c0ac15022
Add trailing newline to response body
2 maanden geleden
src/main/kotlin/moe/kageru/kodeshare Add trailing newline to response body 2 maanden geleden
.gitignore Add syntax highlighting and config 1 jaar geleden
build.gradle.kts Update dependencies 7 maanden geleden
gradle.properties Initial commit 1 jaar geleden
kodeshare.properties Add separate parameter for URL template 1 jaar geleden
settings.gradle Initial commit 1 jaar geleden